آرژنین ناترند | NUTREND ARGININE 120 kapsul

آرژنین یکی از اسید آمینه های اساسی بدن انسان است. وظیفه اصلی و اساسی آن افزایش گردش خون ( از طریق افزایش تولید اکسید نیتریک )، تولید بیشتر سوماتوتروپین (هورمون رشد- اس تی اچ)، بهبود عملکرد اندام های تناسلی و افزایش اسپرماتازوئید برای آقایان ( تولید اسپرم) می باشد.