آمینو بیف 7200 | Beef Amino 7200 Superior

محصول خاص تولید شده برای ورزشکاران حرفه ای

بهترین نوع گوشت گاوی

7200 میلی گرم آمینو گاوی

از بازسازی حمایت میکنند

بدون شکست عضلانی