آمینو بیلد نکست ژن ماسل تک | MuscleTech Amino Build Next Gen

آمینو بیلد نکست ژن شرکت ماسل تک آمریکا محصولی فوق العاده برای عضله سازی ، ریکاوری و افزایش استقامت عضلات می باشد . آمینو اسید شاخه ای بی سی ای ای ( لوسین ، ایزو لوسین و والین ) موجود درآمینو بیلد جدید ماسل تچ عضلات ورزشکاران را پس از انجام تمرین های شدید و پر فشار ریکاوری می کنند و از تجزیه عضلات جلوگیزی می کنند .