آمینو مکس 8000 گاسپاری|AminoMax 8000

ترکیبی از ۹۱ درصد لاکتوآلبومین هیدرولیز شده از پروتئین وی محتوی وزن مولکولی پایین پروتئین‌ها بر خلاف محصولات کمپانی‌های دیگر که از وزن مولکولی سنگین پروتئین وی کنساتره یا گاهی اوقات ایزوله ، وی هیدرولیز شده استفاده شده در آمینو مکس ۸۰۰۰ گاسپاری غنی در پپتایدهای دی و تری است تا جذب و انتقال اسیدهای آمینه را به عضلات شما تضمین نماید.