وی آمینو 10000 ناترند | Whey Amino 10000 Nutrend

مکمل آمینو وی 10000 ناترند مکملی است با جذب بسیار بالا که از پروتئین 100% خالص هیدرولیزه شده به شکل قرص ساخته شده است . قرص ها نشان دهنده این هستند که میزان استفاده شده از پروتئین به طور بسیار دقیق و مناسب است . هر قرص موجود در مکمل آمینو وی 10000 کمپانی ناترند شامل 2000 میلی گرم ( 2 گرم ) پروتئین هیدرولیز شده است . میزان متناسب استفاده شده از آمینو اسید در amino whey 10000 ناترند بسیار متعادل است .