آمینو گلد چیکن پرو 9000 | Gold Chicken-Pro Amino 9000

محصول نوآورانه گلد چیکن پرو آمینو 9000 شامل پروتئین مرغ هیدرولیز شده است که یک منبع عالی از آمینو اسید  برای ساخت عضلات است. منبع پروتئینی با کیفیت بالا، پس از آموزش، رشد و بهبود سریع تر را فراهم می آورد!