آمینو ۱۹۰۰ یونیورسال | Universal Amino 1900

هر قرص از آمینو 1900 یونیورسال حاوی 1900 میلی گرم از پپتید زود هضم اسید های آمینه و ویتامین B6 برای افزایش جذب میباشد . این فرمول به صورت علمی برای افزایش سنتر پرتئین ، بهبود احتباس نیتروژن و کاهش کاتابولیسم ثابت شده است .