آمینو 2700 یونیورسال | Amino 2700 Universal

آمینو2700 یونیورسال یک مکمل آمینو اسید بسته بندی شده با فرم L و پپتید های پیوند خورده با آمینو اسید است . آمینو اسید یونیورسال از پروتئین وی کنسانتره (WPC) و پروتئین وی هیدرولیزه (WPH) است ، سریع تر جذب بافت های عضلانی می شوند . هر قرص حاوی بیش از 2000 میلی گرم آمینو اسید است . هنگامی که قبل از هر وعده غذایی مصرف شود ، نتایج ایده آل مصرف آمینو اسید را مشاهده می کنید .