آمینو 6000 ای پی آی | Amino 6000 API

آمینو اسید 6000 ای پی آی اسید آمینویی فوق العاده می باشد که شامل پروتئین وی ( پروتئین آب پنیر ) با کیفیت ، شاخه های اصلی آمینو اسید ها و همچنین کراتین منوهیدرات خالص می باشد و برای ساختن عضلات با کیفیت و بدون چربی بسیار مناسب می باشد . همچنین آمینو اسید API در افزایش توان عضلات بسیار تاثیر گذار می باشد .