آمینو 8000 آر اس پی | Amino Tabs 8000 Plus RSP

آمینو 8000 آر اس پی برای افرادی طراحی شده که به دنبال بهبود عملکرد خود هستند. Amino Tabs 8000 Plus فرمول بندی شده برای افزایش اندازه، افزایش قدرت، بهبود استقامت فرمول بندی شده است.

ترکیبات:

پروتئین وی

آمینو اسید

کراتین مونوهیدرات

هر قرص 2 گرم پروتئین

81 سرو