ارژنین ترکیبی الیمپ | AAKG 1250 Extreme Olimp

200.000 تومان

آرژنین آلفا کتو گلوتارات (AAKG) از ترکیب ال-آرژنین و آلفا کتو گلوتارات به وجود اومده. در اصل، AAKG تمام عملکردهای ال-آرژنین رو میتونه ارائه بده اما به شکلی طراحی شده که جذب سریعتر و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. به نظر میرسه که AAKG میتونه جذب بهتری نسبت به ال-آرژنین معمولی داشته باشه، که در این صورت تولید NO (گاز نیتریک اکسید افزایش پیدا میکنه و این برای ورزشکارا اهمیت داره.