استانابول ایکس سوپریور 14 | Superior Stanabol-X

استانابول ایکس

STANABOL X( استانابول ایکس) به عنوان یک ترکیب هم تلاشی از 25 ساختار بافت ساز شناخته شده میباشد. تستوسترون با پشته های بافت ساز و دیگر هرمون های بافت ساز مانند انسولین، هرمون رشد HGH و IGF1 و هرمون تیروئید T3 و T4 میباشد. در کل، این ترکیبات مشترک از ساختار های بافت ساز در پشته بافت ساز، از تولید بهتر عضلات تعریف شده ، سوختن بهتر چربی و بازیابی بهینه بدن حمایت میکند.

برخی از مزایای این محصول :

– تقویت کننده تستوسترون طبیعی

– تقویت کننده قدرت

– افزایش عملکرد جنسی