اسینتیکس (کبد شور) الیمپ | Olimp Essentix 30 Liquid Caps

اسینتیکس ترکیباتی دارد که فشار اضافی بروی کبد را خنثی می کند. این محصول کمک به ترمیم بافت آسیب دیده کبد کرده و خنثی کردن اثرات منفی ناشی از متابولیسم داروها‌ و استرویید و مناسب پاکسازی کبد و بهبود گوارش از وظایف اصلی این محصول است.