ال کارنیتین استیل ایکس کور | Acetyl L-Carnitine 90 caps

کارنیتین در محیط ورزشی به دلیل تاثیرات مفید آن بسیار محبوب است؛ نقش اصلی ال-کارنیتین این است که چربی را از جیره های چربی به میتوکندری بریزد تا در آنجا سوزانده شوند، اما مطالعات نشان داده اند که بدن  برای حمل چربی باید ال-کارنیتین را به استیل تبدیل کند. بر اساس این مطالعات اخیر، Xcore Nutrition، استیل ال-کارنیتین را توسعه داده است که ذهنیت شما را از کارتیتین دوباره تعریف می کند.