ال کارنیتین 1000 مترکس | L Carnitine 1000mg MET-Rx

تمرینات سخت می تواند بر روی بدن شما تأثیر بگذارد و باعث کاهش بازیابی و جلوگیری از پیشرفت شما شود. ال کارنیتین مترکس یکی از مکمل های متنوع موجود است که مناسب برای دونده ها، وزنه برداری، ورزشکاران و هر کسی که تلاش می کند تا بدن او شکل بهتر بگیرد می باشد. کارنیتین به بدن کمک می کند تا غذا را به انرژی تبدیل کند . ال کارنیتین از بدن شما در تمرینات استقامتی (ایروبیک) و در هنگام بازیابی از فعالیت های شدید مانند وزنه برداری و تمارین بی هوازی پشتیبانی می کند.