ال کارنیتین سوپریور 14 | L-Carnitine 1000mg superior

آیا میخواهید چبری سوزی و انرژی را با هم داشته باشید؟ ال کارنیتین به شما کمک میکند که چربی بسوزانید و از انرژی آن استفاده کنی.

این ماده میتواند انتقال مناسبی از انرژی را در بدن شما فراهم کند. ال کارنیتین یک آمینو اسید است که در کبد و کلیه و از آمینو اسید هایی مانند لیسین و متائین به وجود می آید. ال کارنیتین انتقال گروه اسید های چرب را به داخل اعضای غددی برای تولید انرژی سوللوی فراهم میکند، و میتواند از تمام عملکرد های قلب حمایت کند.