اچ ام بی مگا کپس 1250 | HMB Mega Caps 1250 Olimp

خاصیت ضدکاتولیک و  افزایش سرعت ریکاوری

حفظ حجم عضلات به دنبال تمرینات سنگین و بیماری ها

افزایش وزن عضلانی و کاهش چربی

بهبود ریکاوری بدن با جلوگیری از پدیده کاتابولیسم و شکست پروتئین

تقویت شرایط آنابولیک برای رشد عضلات

کاهش خستگی و کوفتگی عضلات

تقویت سیستم ایمنی بدن

کمک به افزایش توده عضلانی در افرادی که به سختی وزن و حجم می گیرند

افزایش حجم خالص عضلانی