بتا آلانین سوپریور 14 | Beta Alanine Superior 14

✅ افزایش کارنوزین داخل سلولی

✅ افزایش قدرت عضلانی

✅ به تعویق انداختن و کاهش خستگی عضلات

✅ بهبود عملکرد ورزشی