بتا بی سی ای ای سلوکور | Cellucor Beta BCAA

بتا بی سی ای ای شرکت سلوکور ترکیبی از آمینو اسید های شاخه ای : لوسین ، ایزو لوسین و والین به همراه بتا آلانین، و سیترولین است . ثابت شده است که این ترکیب منجر به حداکثر بازدهی ، ساخت عضلات بیشتر و افزایش عملکرد ورزشی می شود .