بست آمینو بی پی ای | BPI Sports Best Aminos

بست آمینو بی پی ای ترکیبی از آمینو اسید های زنجیره ای شاخه ای، یک ماتریکس CLA و گلوتامین است تا بدن شما را برای ساخت  عضله و  ریکاوری بهبود بخشد.

تکنولوژی آنزیمی Oligopeptide (زنجیره پیوندی لوسین، ایزولوسین و والین) اولین نوع خود در رده ریکاوری عضلات است. که به عنوان یک وسیله نقلیه بهتر برای جذب و بازیابی سریعتر عضلات عمل می کند.

بست آمینو بی پی ای به کاهش چربی کمک کند و رشد ماهیچه را حفظ کند.

سطح استقامت را برای بهبود عملکرد کلی ورزش افزایش می دهد.