بی سی ای ای مگا کپس ۱۱۰۰ الیمپ | BCAA 1100 Mega Caps

مکمل غذایی در قالب کپسول با ترکیبات آمینو اسیدهای زنجیرهای چند شاخه ای.

این فرمول مخصوص افراد جسماً فعال و ورزشکار به عنوان مکمل و عامل افزایش قدرت، استقامت و عضلات بزرگتر بدون بافت چربی مصرف می شود.