بی سی ای ای 5000 پودری اولوشن | EVLution Nutrition BCAA 5000 Powder

بی سی ای ای به طور مستقیم توسط عضلات جذب می شود، نقش مهمی در تغذیه عضلات در طول تمرین و حمایت از ریکاوری عضلات بعد تمرین دارند .