تستوژن ایکس آر رونی کلمن | Ronnie Coleman Testogen-XR

325.000 تومان

پروهورمون تستوژن ایکس آر رونی کلمن منجر به افزایش اعتماد به نفس شما می‌گردد. مهم‌تر از همه، مواد موجود در این محصول در آزمایش‌های بالینی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، این محصول منجر به افزایش نیتریک اکسید نیز می‌گردد.

میزان تستوسترون طبیعی را افزایش می‌دهد. قدرت جنسی مردان را افزایش می دهد. این محصول دارای یک گرم آگماتین نیز می‌باشد.