تی بمب ام اچ پی | T-Bomb 3xtreme by MHP

مجموع 5 فاز افزایش دهنده هورمون تستوسترون
حمایت از سطوح تستوسترون سالم در محدوده طبیعی
بیش از 30% تستوسترون طبیعی را افزایش می دهد
حمایت از افزایش توده عضلانی ، قدرت و استقامت
حاوی مواد گیاهی طبیعی  – Tribulus، Fenugreek، DIM و Saw Palmetto
از زمان معرفی ، میلیون ها بطری فروخته شده است .