دی ای ای اکستریم الیمپ | DAA Xtreme Olimp

مهار كننده پرولاكتين در غالب يك تقويت كننده تستسترون محصولي كاملا جديد از اليمپ با توجه به توسعه روز افزون علم و نيازهاي ورزشكاران حرفه اي جاي خالي اين محصول به شدت حس مي شد .اين محصول با افزايش سطح تستسترون و خنثي كردن اثرات نامطلوب افزايش غلظت استروژن و پرولاكتين براي ورزشكاران مناسب مي باشد و جايگزيني بسيار مناسب براي محصولات مضر استروئيدي است .