دی ای ای رونی کلمن | Ronnie Coleman D-AA

250.000 تومان

دی ای ای رونی کلمن (دی آسپارتیک اسید) می تواند مکمل موثر برای ساخت عضله در مردان باشد. رشد عضله و چربی به طور مستقیم با سطوح تستوسترون مرتبط است و سطوح بالاتر تستوسترون باعث افزایش توانایی ساخت عضلات می شود.

دی آسپارتیک اسید یک اسید آمینه ضروری است که یک عنصر کلیدی است و در تستوسترون های مختلف استفاده می شود که باعث تقویت مکمل های ضد استروژن می شوند.