سی ال ای الیمپ | CLA & GREEN TEA plus Olimp

160.000 تومان

این مکمل غذایی در کپسولهایی تعبیه شده اند که حاوی ایزومرهای اسید لینولئیک کنژوگه شده سی ال ای میباشد و با عصاره چای سبز همگون شده برای اپی گالوکاتوچین گالات و ال-کارنیتین، غنی شده است.

این محصول برای افراد فعال و ورزشکاران طراحی شده است.