مولتی ویتامین پلاتینیوم ماسل تک | Platinum MultiVitamin Muscle Tech

170.000 تومان

مولتی ویتامین پلاتینیوم ماسل تچ مکملی مملو از ویتامین های حیاتی و مواد معدنی مورد نیاز بدن می باشد . مولتی ویتامین ماسل تک شامل بیش از 20 نوع از انواع ویتامین ومواد معدنی و ویتامین های آنتی اکسیدانی Cو E می باشد .این مولتی ویتامین ماسل تچ در رشد و شادابی عضلات ورزشکار بسیار موثر است .همچنین در دوره های چربی سوزی و رژیم استفاده از این مولتی ویتامین توصیه می شود .