مولتی کور ایکس کور | Multicore Xcore

مولتی کور ارائه شده توسط Xcore یک فرمول است که حاوی بیش از 60 عنصر کلیدی فعال می باشد، که به طور هماهنگی برای بهبود تمامی عملکرد های فیزیکی حتی ورزشکارانی که خواستار آن هستند، کار می کنند. Multicore خیلی بیشتر از مولتی ویتامین است. این مکملی است که در تمام جنبه های آنابولیسم و عملکردی کار می کند و ورزشکار را با تمام مواد لازم برای رسیدن به نتایج فوق العاده ای تامین می کند.