هایپر شرد بی اس ان | Hyper Shred BSN

چربی سوز هایپر شرد بر اساس سه روند چربی سوزی ، عمل می کند

اولین و برجسته ترین آنها، کمپلکس محرک چربی سوزی می‌باشد. در این ترکیب، تقریبا ۱۸۰ میلی گرم کافئین به همراه سینفرین و ادویه‌های فلفلی مختلف وجود دارد تا به صورت ترموژنیک، سبب افزایش کالری سوزی شود. منفعت جانبی این ترکیب ترموژنیک، افزایش قابل توجه انرژی می‌باشد که می تواند در انجام تمرینات درون باشگاه، بسیار مفید واقع گردد.