وی ۱۰۰ ترک نوتریشن | WHEY 100 Trec Nutrition

مکمل وی ۱۰۰ ترک نوتریشن را می توان جزء بهترین وی پروتئین های موجود در ایران دانست.

مکمل وی ۱۰۰ ترک نوتریشن ساخت کشور لهستان یکی از بهترین و پرکاربردترین مکمل ها، در میان سایر وی پروتئنی ها به شمار میرود.

مکمل وی ۱۰۰ ترک نوتریشن که در 100 گرم بیشتر از ۹۰ گرم پروتئین خالص را در خود دارند.

این مکمل وی پروئین کامل و غنی محسوب می شود که می تواند تمامی درشت مغذی هایی که ورزشکا از آن انتظار دارد را برای او فراهم آورد.

مکمل های پروتئینی مکمل های لازم و ضروری برای تمامی افراد در سنین مختلف به شماره میرود.

اینکه یک ورزشکار در مرحله ی اول ورزش خود فقط به دنبال مکمل هایی شبیه کراتین و گلوتامین می روند کاملا اشتباه است.

مکمل های کراتین و گلوتامین مکمل های هستند که درصد رسوب آنها در کلیه ها بیشت از سایر مکمل ها است و باید با احتیاط بیشتری مصرف شود.

از طرفی مکمل های پروتئینی وی و سایر مکمل های پرتئینی چون به عنوان درشت مغذی در بدن محسوب می شود.

این مکمل می تواند بسیار پرفایده تر  و موثرتر از سایر مکملها باشد.