پروتئین انیمال وی یونیورسال | Universal Nutrition Animal Whey

کمپاني بونورسال به تازگي جديدترين مکمل عضله سازي خود ، انيمال وي ، را معرفي کرد. همانطور که از نام آن پيداست، پروئين وي انيمال با ترکيبي از پروتئين آب پنير در مجموع از 25 گرم پروتئين در هر وعده  و همچنين شامل مواد تشکيل دهنده مانند انزيم ها و آمينو اسيد ها براي تسريع هضم و بهبود عملکرد آن استفاده کرده است .