وی پروتئین الترا میوزین مترکس | MET-Rx Ultramyosyn Whey protein

وی پروتئین الترا میوزین مترکس در اولین نظر شما را با دارا بودن آمینو اسید به صورت اضافه در این محصول جلب خواهد نمود . بدین ترتیب علاوه بر دریافت پروتئین ٬ در هر وعده مصرفی بدن شما مقدار مناسبی نیز آمینو اسید به صورت مستقیم دریافت خواهد نمود . وجود وی پروتئین بسیار با کیفیت با تکنولوژی فرآوری اختصاصی مترکس ٬ کربوهیدرات قند و چربی بسیار پائین این محصول را به یکی از انتخابهای بزرگترین بدنسازان جهان تبدیل نموده است .