پروتئین وی سینتا 6 بی اس ان | SYNTHA-6 Whey Protein BSN

سينتا 6 پروتئين ترکیبی جهت تامين پروتئين مورد نياز بدن در هر ساعت از شبانه روز

ترکيبات پروتئيني چند منظوره ، تهيه شده از منابع فوق عالي پروتئين ، طعم هاي فوق العاده خوشمزه

سينتا 6 مجموعه اي از منابع مختلف پروتئين بسيار با کيفيت را براي شما به ارمغان مي آورد که به دليل سرعت جذب هاي مختلف منابع پروتئين در هر ساعت از شبانه روز که احتياج به پروتئين داشتيد

ميتوانيد از اين مکمل محبوب استفاده کنيد. قبل از تمرين، بعد از تمرين، قبل از خواب يا هر زمان ديگري بسته به برنامه تغذيه و مکملتان.