پروتئین وی ماي ساپس | MySupps Muscle Whey

پروتئین وی Muscle کمک فوق العاده ای به رشد ماهیچه ها می کند . پروتئین برای رشد عضلات و حفظ عضلات ضروری است.


هر سرو شامل 37 گرم پروتئین

7.3 گرم BCAA

3.8 گرم کربوهیدرات