پروتئین وی گت اسپورت | Gat Sport WHEY PROTEIN

پروتئین وی گت اسپورت که به سرعت عمل می کند، یک منبع مطلوب پروتئین است که به ایجاد و حفظ عضلات کمک می کند. این منبع که از پروتئین 100% آب پنیر تهیه شده است برای ساخت عضله با کیفیت مناسب است. نشان داده شده است که پودر پروتئین کم  کربوهیدراتی، سوخت و ساز چربی در بدن را تسریع کرده و عضلات لاغری را که برای ساختن آن به سختی کار کرده اید، ایجاد کنید.