پروتئین وی گلد آلتیمیت نوتریشن | Ultimate Nutrition Whey Gold

495.000 تومان

پروتئین وی گلد آلتیمیت نوتریشن ( Ultimate Nutrition Whey gold ) محصولی مناسب برای عضله سازی و افزایش کیفیت بدن میباشد که به خوبی فرایند ریکاوری و سوخت رسانی عضلات را پس از تمرینات سخت انجام می دهد . مکمل ول گلد آلتیمیت حاوی انواع آمینو اسید هاست که کلیه نیاز های بدن رافراهم می کند .