پروتئین وی گلد استاندارد اپتیموم | Whey Gold standard ON

630.000 تومان

وی گلد استاندارد اپتیموم نوتریشن از دسته وی پروتئین های با کیفیت در بازار جهانی میباشد . پروتئین وی گلد استاندارد ۱۰۰% برنده جایزه ی بهترین مکمل بدنسازی پروتئینی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ بوده است . وی گلد استاندارد ترکیبی از وی ایزوله و وی کانستانتریت میباشد و در هر سروینگ ۲۴ گرم  پروتئین در اختیار شما قرار میدهد .