پروتئین وی 100% دلوکس ناترند | Nutrend Deluxe 100% Whey Protein

پروتئین وی شامل ترکیبی بی نظیر از آمینو اسید ها می باشد و همچنین از جمله پروتئین هایی است که به راحتی و به سرعت هضم می شود .مکمل پروتئین وی 100 % دلوکس ناترند علاوه بر داشتن این ویژگی ها ، به همراه بی نظرین ترین طعم و آنزیم هایی که به هضم آن کمک می کند تولید می شود .