پروتئین وی 100% فیول توینلب | Twinlab 100% Whey Fuel Protein

ویژگی های پروتئین وی توینلب:

۲۵ گرم پروتئین وی ۱۰۰% گرفته شده از آب پنیر در هر پیمانه

5گرم BCAA

رشد عضله خشک و تحریک برای رهایی از بن بست

ریکاوری بافت های عضله بعد از تمرین سخت بدنی

۱۰۰% خالص سازی شده برای جذب بهتر