پروتئین وی 100% ناترند | NUTREND WHEY 100%

500.000 تومان

تکنولوژی جدید تولید، امکانات جدیدی را نیز ارائه می دهد! با استفاده از این تکنولوژی مصرف کنندگان محصول فوق العاده وی پروتئین ۱۰۰٪ که از بهترین منابع تغلیظ پروتئین اب پنیر فوق فیلتر شده وCFM ( ایزوله پروتئین آب پنیر) تشکیل شده است را، دریافت می‌کند.