پروتئین پرو-آنتیوم رونی کلمن | Pro-Anitum by Ronnie Coleman

پبسیار موثر در بازسازی، بازیابی و سوخت گیری عضلات بدن

روتئین پرو آنتیوم رونی کولمن بسیار خوشمزه است و مخلوطی با کیفیت شامل 30 گرم پروتئین خالص، 5 گرم کراتین و 2.5 گرم بتائین در هر اسکوپ می باشد.مصرف منظم بتائین می تواند افزایش حجم عضلات و کاهش درصد چربی بدن را به همراه داشته باشد. ترکیب و تلفیق بتائین و پروتئین در بدنه به افزایش ساخت عضلات بعد از تمرینات سخت و دشوار کمک می کند که این ترکیب و توازن در مکمل پرو آنتیوم رونی کولمن در دسترس است.