پلاتینیوم آمینو 2300 ماسل تک | Platinum 100% Amino 2300 MuscleTech

280.000 تومان

آمینو 2300 ماسل تک ، پروتئین با کیفیت بالا از جمله پروتئین آب پنیر، اسید آمینه ضروری و غیر ضروری را برای حمایت از پروتئین بدن و ترویج محیط ایده آل برای ساخت عضله سازی و بازیابی بهتر فراهم می کند.