پلاتینیوم مس سوپریور | SUPERIOR PLATINUM MASS

حجم عضانی خالص دریافت کنید- به همراه حجم پلاتینوم، به خصوص برای افرادی که سخت جذب میکنند

جذب کننده های حجم حرفه ای به بدن سازها، ورزشکاران و حتی افرادی که ورزشکار حرفه ای نیز نیستند، کمک میکنند که نیازهای تغذیه ای خود را افزایش دهند.این محصول یک فرمول حمایتی جذب حجم قدرتمند است که برای اندازه های جیبی و مختص به افرادی که سخت جذب میکنند طراحی شده است و به بازیابی سخت بعد از ورزش های سخت کمک فراوان میکند.

هر وعده مصرف از این محصول شامل 20 گرم از پروئین با کیفیت بالاست که در یک ترکیب خاص از غلظت پروتئین وی ، غلظت پروتئین شیر، کلسیم کاسینات ، شیر و سویا، 500 کالری، یک ترکیب ثابت از کربوهیدرات ها، BCAA ، گلوتامین اضافی و شبکه کراتین در یک نسبت خاص برای جذب وزن و تقویت حجم و اندازه میباشد که بیشتر از هر حجم گیر دیگری کاربرد دارد.

500 کالری

کراتین اضافی

گلوتامین اضافی

2:1:1

BCAA ها

محرک PLATINUM MASS