پمپ وان ام آر بی پی آی | Pump 1.M.R Bpi

جدیدترین مکمل قبل از ورزش کمپانی BPI که اخیرا به بازار ارائه شده است ، دارای فرمول بسیار قوی می باشد که سطح انرژی و استقامت بدن را افزایش می دهد و بسیار قوی است . پمپ 1MR دارای ترکیبی از کافئین ، یوهیمب و تئوبرومین برای افزایش انرژی می باشد . مکمل 1.M.R کمپانی BPI به شما اجازه می دهد تا تمرینات خود را به بالا ترین مرحله برسانید .