چربی سوز روکسی لین | RoxyLean Bpi

285.000 تومان

روکسی لین بی پی ای، یک پدیده کاهش وزن مدرن می باشد. این محصول ترکیبی دقیق از موادی است که می تواند منجر به کاهش وزن گردد. این محصول همچنین منجر به قدرت، سرعت و انرژی می گردد. هر کپسول با تمرکزی دقیق عمل می کند.