کراتین ترانسپورت یو اس ان | USN Creatine Transport

فرمولاسیون کراتین ترانسپورت به لحاظ علمی مهندسی شده است تا حداکثر جذب کراتین را به منظور افزایش قدرت و استقامت، افزایش سطح ATP سلولی (آدنوزین تری فسفات) و افزایش گلیکوژن عضلانی بسازد.