کراتین مونوهیدرات گاسپاری | Qualitine Gaspari Nutrition

کراتین منوهیدرات گاسپاری کراتینی با درجه خلوص 99 % می باشد که در بسته بندی های مطمئین و زیبای گاسپاری وارد بازار جهانی می شود .

افزایش قدرت عضله
در فواصل بین تمرینات سنگین ورزشی بازسازی ذخایر انرژی را سرعت می بخشد.
بدون افزایش چربی بدن، در افزایش توده عضلات بدن نقش قابل توجهی دارد
آستانه بی هوازی را در بدن افزایش می دهد.
در تمرینات ورزشی سرعتی و شدید، ضمن کاهش تولید اسید لاکتیک، مانع از خستگی شده و مدت تمرین شدید را طولانی تر می کند
پس به طور کلی می توان هنگام نیاز به افزایش وزن و توده عضلات، افزایش قدرت و سرعت در حرکات انفجاری و کمک به تولیدATP در بدن از این ماده استفاده نمود