گلوتامين مگا کپس 1400 الیمپ | Olimp Glutamine 1400 Mega Caps

گلوتامین مگا کپس 1400 الیمپ مکملی مناسب برای جلوگیری از تخریب عضلات پس از تمرینات سخت و طاقت فرساست . درجه خلوص گلوتامین الیمپ بالاست و به سرعت جذب می شود و در رشد عضلات بسیار موثر می باشد .