گلوتامین اس آر ام اچ پی | MHP Glutamine SR

گلوتامین اس آر 100% از آمینو با ارزش گلوتامین تهیه شده است و اثرات آنابولیک و ضد کاتابولیک را دارد . مکمل های آمینو معمولی که سرعت جذب بالایی دارند تنها 30 درصد جذب می شوند اما این مکمل جذب 70 درصدی را در بدترین شرایط به شما اطمینان می دهد .